dilluns, 12 de gener de 2009

3.5 La invasió germànica de les terres peninsulars


De vegades molts pobles germànics feien pactes amb Roma per a poder instal•lar-se a un territori a canvi de protecció militar, economia…
En el 409, el sueus, vandals i alans van arribar fins la península ibèrica. Més tard l’emperador d’occident va fer altre pacte amb els visigots per a que els expulsara. Ho van aconseguir i Roma a canvi de la recuperació del control de Hispania, els va donar les terres de Galia, que més tard serien expulsats pels francs i s’establirien de nou a Hispania, concretament a Toledo, ciutat on controlaren l’administració del regne r
Però els visigots no arrivaren a controlar tota la península, sols la zona de la Meseta.
La segona invasió fou a l’any 415, on els visigots s’establiren definitivament a Espanya
Toledo va tenir gran plenitud al segle VI, quan Leovigildo va conquerir el regne sueu, que estava a Galicia, quedant la Península pràcticament unificada, menys els territoris baix el poder bizantí. El seu fill va convertir la península al catolicisme. El rei Suintila va conquerir de Cadis a València .
A més de tot el que van aconseguir els reis, fou molt important el procés d’aculturació entre els pobles germànics i els hispanoromans, com també la unificació religiosa.
Totes aquestes invasions acabaren amb els sistemes organitzatius que Hispania havia mantingut però van mantenir l’organització eclesiàstica.
També gràcies a la caiguda de l’Imperi Romà i la creació de Al-Andalus, ens a arribat una cultura molt rica.

Paula Yagüe Moreno

Bibliografia:
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,373,m,1915&r=ReP-24774-DETALLE_REPORTAJESPADREs
http://www.laguia2000.com/espana/los-visigodos-en-la-peninsula-iberica
http://www.tarraconensis.com/roma%20antigua/caidaroma.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_germ%C3%A1nicas_en_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica

2 comentaris:

Anònim ha dit...

1. Començar un tema amb "De vegades..." No sona a haver-se treballat massa la introducció. Has d'introduir el títol i el tema del qual vas a parlar amb una o unes frases.

2. "Ho van aconseguir i Roma a canvi de la recuperació del control de Hispania, els va donar les terres de Galia, que més tard serien expulsats pels francs i s’establirien de nou a Hispania, concretament a Toledo, ciutat on controlaren l’administració del regne r" Hem de rellegir el que escrivim!!!

3. arribar (no arrivaren)

4. Procés d'aculturació?

5. En general no està mal. Falta un poc més d'espai i organització de les frases (hi ha molta enumeració de fets), però s'entén tot el que dius.

6. No entenc massa bé la referència a Al-Andalus. Fa falta?

Toni.

Anònim ha dit...

GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!GAYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!